Saturday, November 28, 2020

Tag: ข้อคิดธรรมะ

การฝึกจิต ฝึกใจ มองโลกในแง่บวก

การฝึกจิต ฝึกใจ มองโลกในแง่บวก 9 ข้อนี้ แล้วคุณจะรู้สึกดีกับชีวิต

การฝึกจิต ฝึกใจ มองโลกในแง่บวก 9 ข้อนี้ แล้วคุณจะรู้สึกดีกับชีวิต ครั้งนี้แอดมิน มาพร้อมกับ บทความดีๆ อีกแล้ว ที่นำมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน เกี่ยวกับ การฝึกจิต ฝึกใจ ให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยฝึกเป็น ประจำทุกเช้า ง่ายๆ เพียง ...

บาปของการทำให้ครอบครัวแตกแยก

คนที่ “พราก” ครอบครัวเขามานั้น ทั้งชีวิตมันไม่มีวันมีความสุขหรอก

ผู้คนเดี๋ยวนี้ไร้ศีลกันมากมาย เพราะขาดความเกรงกลัวต่อบาปขาดหิริโอตัปปะไร้ซึ่งความละอาย พอไม่ละอายจะผิดถูก ลูกผัวเมียใครก็ช่าง จะเอาให้ได้ อยากได้มาครอบครอง ไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา ทุกข์หนักหนาที่ไปทำลายครอบครัวคนอื่น ให้แตกแยกบางครอบครัวเมียเพิ่งท้อง ลูกยังเล็ก หรือได้ภรรยา-สามีดี ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็ยังไม่รู้พอทุกข์หนักหนาก่อเวรก่อกรรมให้เขาได้ทุกข์ทรมาน ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ผู้กระทำก็ต้องเจอเข้ากับเหตุการณ์นั้นบ้าง บางเวลาตกอยู่ในฐานะผู้กระทำ มันไม่รับรู้รสหรอกจนกว่าจะเป็นฝ่ายถูกกระทำบ้าง นั่นแหละจึงจะรู้ อย่าหลงมัวเม าในกิเลสจอมปลอมเลย ใครที่ตกอยู่ในฐานะนี้จงรีบถอยออกมาดำรงตนให้มีศีลธรรมค้ำจุลเพื่อชีวิตภายภาคหน้าจะได้ไม่ก่อเวรสร้างกรรม ...

สัจธรรมของชีวิต

สัจธรรมของชีวิต สอนให้เรารู้จัก “ปล่อยวาง”

“สัจธรรมของชีวิต” คุณรู้หรือไม่ว่า แท้ที่จริงแล้ว มีความหมายว่าอย่างไร? วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน..ตอนเกิด คุณก็เกิดมาคนเดียวตอนจากโลกไป คุณก็จากไปอย่างลำพัง อย่าคาดหวังว่าใครจะอยากตามคุณไปหมาไม่ขโมย ลองเอาไก่ทอดไปวางตรงหน้าดิพี่น้องรักกันมาก ลองคุยเรื่องทรัพย์สิน มรดกดูดิ บริษัทให้ความสำคัญมาก ลองต่อรองเงินเดือนดูดิ แฟนไม่มีทางเป็นอื่น ลองห่างกันไปนานๆ ดูดิ เพื่อนรักรู้ใจกันมาก ลองขอความช่วยเหลือดูดิญาติมิตรดีต่อกันมาก ลองไม่มีเงินดูดิ อย่าคาดหวังอะไรจากใครๆ ...

เมื่ออายุมากขึ้น จงเรียนรู้ที่จะอยู่ เงียบๆคนเดียวดีกว่า

เมื่ออายุมากขึ้น จงเรียนรู้ที่จะอยู่ เงียบๆคนเดียวดีกว่า

อายุก็มากขึ้นทุกวัน เราจะรู้เองว่า การอยู่คนเดียว ไมยุ่งกับใคร จะดีกว่า เมื่ออายุมากขึ้น เวลาก็เหลือน้อยลงทุกวัน เราจะเรียนรู้ได้เองว่า ควรใช้เวลาไปกับเรื่องอะไร และกับใคร เมื่ออายุมากขึ้น สิ่งที่ต้องการมากขึ้นคือ "สติ" เพราะมันจะช่วย ให้เรามีความสุขมากขึ้น โลกไม่ได้เลวร้ายหรอก แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้น ทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจ อย่าทำตัวให้เหมือนลมแรง ...

อยู่ตัวคนเดียวแบบไม่มีใคร ดีกว่าเอาคนเห็น แก่ตัวไม่มีหัวใจมาเป็นคู่ชีวิต

ชีวิตที่อยู่คนเดียว มีความสุขที่สุดแล้ว

การใช้ชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนั้นเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตมาหลายรูปแบบพบเจอผู้คนมากมาย หลากหลายนิสัยในสุดท้ายแล้วคุณจะพบว่า การที่เราได้อยู่คนเดียว ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นๆนั้น แท้จริงแล้วมีความสุขอย่างไรวันนึง คุณจะเข้าใจเองว่า การอยู่คนเดียว มีความสุขที่สุดแล้วเราอาศัยอยู่ในสังคมที่ต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา จนหลงลืมความสำคัญของการอยู่คนเดียวไปแล้วออฟฟิศต่างๆ เริ่มไม่มีการกั้นโต๊ะทำงานให้พนักงานให้ เ เ ช ร์ พื้นที่และโต๊ะทำงานร่วมกันเด็กนักเรียนก็ต้องทำงานกันเป็นกลุ่ม เสียงแจ้งเตือนอย่ างไม่หยุดหย่อนจากแอปพลิเคชั่นสนทนาต่างๆ อย่างเฟสบุ้ค ไลน์และทวิตเตอร์ก็ยังกลายเป็นเสียงที่ได้ยินจนชินความสัมพันธ์ในสังคมรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ทำให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองน้อยลง ...

หลักธรรมในการช่วย “แก้ปัญหาในการทำงาน”

หลักธรรมในการช่วย “แก้ปัญหาในการทำงาน”

ในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แนวคิดที่ถูกนำเสนอหรือ หยิบยกขึ้นมาพูกันมากก็คือ การนำ “ธรรมะ” หรือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ คือ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับชุด “ธรรมะ” ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคนที่เป็นอยู่ในหน่วยงาน/องค์กร คือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แต่ละคนรู้จัก “ทำหน้าที่” ตามบทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง ชีวิตของผู้คนในหน่วยงาน/องค์กรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศในองค์กรก็จะเป็นมิตรและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป ...

การปล่อยวาง ให้ชีวิตเรามีความสุข

ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปๆ

เรื่องมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล มีสามีภรรยาคู่หนึ่งผู้เกิดมาในกองเงินกองทองไม่เคยแสวงหาโภคทรัพย์นับแต่เกิดมา มารดาบิดาทั้งสองผ่ายได้มอบเงินสดให้บุตรธิดาของตนคนละ ๔๐โกฏิ รวมเข้ากันเป็น ๘๐ โกฏิ สมบัตินอกนี้มีบ้านเรือนและเครื่องแต่งตัวเป็นต้นไม่นับ เริ่มแต่วันแต่งงาน คู่รักผู้ระเริงในกามคุณทั้ง ๕ พากันกระหยิ่มยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ ราวกับว่าจะเย้ยความอนาถาในอนาคต ความเห็นมันช่างตรงกันเอาเสียเหลือเกิน ในเมื่อผลกรรมมันจะตามสนองสองสามีภรรยาพากันปรารภว่าสมบัติมหาศาลเห็นปานนี้ ถึงแม้ไม่แสวงหามนุษย์คนไหนจะมีอายุ ๑๐๐ ปีก็ใช้ไม่หมด ...

คุณสมบัติของ ผู้ถือศืล นักบวช นักบุญ

คุณสมบัติของผู้ที่มีบุญมาก

คุณสมบัติของ ผู้ถือศืล นักบวช นักบุญ 9 จิตของผู้ที่มีบุญมาก นั้นเป็นอย่างไรบ้าง 1.ไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นจะสร้างเกราะป้องกัน สร้างความเข็มแข็ง กล้าหาญตามกำลังบุญ ทำให้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย เป็นผลของจิตที่มีบุญ 2.ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ย่อมเกิดปัญญา ทำให้เห็นธรรมรับความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้ถึงความโกรธ ความเศร้า ...

หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สอนให้พิจารณาตัวเอง 5 ประการ

หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สอนให้พิจารณาตัวเอง 5 ประการ

พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมายหลายเรื่องหลายตอน ให้คนเอาไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่นสอนให้พิจารณาตัวเอง 5 ประการ ให้พิจารณาว่า ชีวิตนี้ต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้น ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นธรรมดา หนีความเจ็บไข้ป่วยไปไม่ได้ เราจะต้องตายเป็นธรรมดา หนีความตายไปไม่พ้น เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดา ไม่สามรถจะเก็บสิ่งนั้นไว้กับตัวได้ ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งนั้น และรู้ว่าเราทำอย่างไร ผลจะเป็นอย่างนั้น ทำดี ความดีก็ตามไปคุ้มครองรักษา ถ้าเราทำชั่ว ความชั่วก็ไปเบียดเบียนเรา ...

ปล่อยวางให้เป็น แล้วจะเห็นความสุขมากขึ้น

บางความทรงจำ สิ่งที่เราควรทำกับมันมากที่สุด คือหยุดจำ หยุดคิดถึง แล้วปล่อยลืมมันไป

ปล่อยวางให้เป็น แล้วจะเห็นความสุขมากขึ้น บางความทรงจำ สิ่งที่เราควรทำกับมันมากที่สุด คือหยุดจำ หยุดคิดถึง แล้วปล่อยลืมมันไป ในขณะที่บางความทรงจำ ก็ควรเก็บเอาไว้และหยิบเอามาใช้ เป็นแรงผลักใจในยามจำเป็น สิ่งที่ยากที่สุด อย่างหนึ่งของชีวิต คือการลืมสิ่งที่ไม่อยากจำ ซึ่งก็เพราะความทรงจำที่ ลืมไม่ได้สักทีนั้นแหละ ที่ทำให้ไม่ว่าปีไหน หรือจะปีใหม่อีกกี่ปี เราก็ยังย่ำเวียนวน อยู่กับที่ จมอยู่กับที่ ...

Page 1 of 2 12

TRENDING

RECOMMENDED

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.