หน้าแรกย้อนกลับ


ทำนายปัจจุบัน 3-6 เดือน


- คลิ๊กเลือกไพ่ด้านล่าง 10 ใบ แล้วกดปุ่มทำนาย
- ใช้มือซ้ายในการเลือก กวาดมือให้ครบทุกไพ่ก่อน แล้วค่อยวนกลับมาที่ไพ่ที่ใช่ที่สุด ให้ตั้งจิตให้แน่วแน่นึกถึงสิ่งที่สงสัย สิ่งที่อยากถามหรืออยากรู้ จดจ่ออยู่แต่เรื่องนั้น แล้วจึงหยิบไพ่ที่สัมผัสได้ขึ้นมา จะแม่นยำที่สุด
- ควรเปิดไพ่แค่เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น