Sunday, September 24, 2023

ธรรมะยามเช้า

ธรรมะยามเช้า ประจำวัน ช่วงเวลา เช้าเป็นช่วงเวลาที่ สมองเรายังปลอดโปร่ง การฟังธรรมะในยามเช้า จะช่วยให้ทั้งวัน เราจะดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาท มีสติในการคิด ในการตัดสินใจ และใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ ธรรมะเปรียบเสมือนแสงสว่าง ที่คอยนำทาง ให้กับเราทุกคน หากพูดถึงการทำบุญ หลายคนก็คงจะนึกถึง การไปวัด ใส่บาตร ฟังพระสวด ฟังเทศน์ อะไรแบบนี้ แต่การทำบุญนั้น ไม่ได้ทำแต่เฉพาะที่วัดเท่านั้น ท่าน สมเด็จโต พรหมรังสี ได้กล่าวถึงการทำบุญ ให้ได้บุญในชาตินี้ว่า การทำบุญนั้น มีมากมายหลายวิธี แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในธรรมะเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ 3 ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนาหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน1.หมั่นห้ามใจตนเองจากความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย ก่อนที่มันจะลุกลามต่อไป เช่น การนอนตื่นสาย ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง หรือปล่อยให้ที่อยู่อาศัยรกรุงรังไม่หมั่นทำความสะอาด2.อย่าตามนึกถึงความชั่ว ความผิดพลาดในอดีต ทั้งของตนเองและผู้อื่น ผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไป ถือเป็นบทเรียนที่จะไม่ยอมทำซ้ำอีก แล้วตั้งใจทำความดีใหม่ให้เต็มที่3.ตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ4.หลีกเลี่ยงการอ่าน การฟัง การพูด เรื่องเกี่ยวกับคนพาล ไม่สะสมความคิดเกี่ยวกับพาลไว้ในใจ พยายามสะสมแต่ความคิดที่ดีงามโดยการอ่าน การฟัง การพูด แต่สิ่งที่ดีงาม เช่น อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ สนทนาธรรม พูดถึงคนที่ทำคุณความดี5.ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนพาลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เช่น ทำงานในที่เดียวกัน เป็นญาติพี่น้องกัน ในกรณีเช่นนี้เราต้องระลึกอยู่เสมอว่า เรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตราย เหมือนอยู่ใกล้คนเป็นโรคติดต่อ ต้องระวังตัวคือระวังความเป็นพาลของเขาจะมาติดเราเข้า ต้องหมั่นให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ เพื่อให้ใจผ่องใสอยู่เสมอเราต้องระลึกเสมอว่า หน้าที่อันยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดในชีวิต ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการ ปราบพาลภายในตัวเราเองอานิสงส์การไม่คบคนพาล1.ทำให้ไม่ถูกชักจูง ไปในทางที่ผิด 2.ทำให้สามารถ รักษาความดีเดิมไว้ได้ 3.ทำให้สามารถ สร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีก 4.ทำให้ไม่ถูก คนพาลทำร้าย 5.ทำให้ไม่ถูกตำหนิ ไม่ถูกใส่ความ 6.ทำให้ไม่ถูกมองในแง่ร้าย ได้รับความไว้วางใจ จากบุคคลทั่วไป 7.ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้า สามารถ ตั้งตัวได้เร็ว 8.ทำให้มีความสุขทั้งตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 9.เป็นการตัดกำลัง ไม่ให้เชื้อพาลระบาดไป เพราะขาดคนสนับสนุน ตลอดเวลาที่บาป ยังไม่ให้ผล คนพาลสำคัญบาป เหมือนน้ำผึ้ง บาปให้ผลเมื่อใด คนพาลย่อม เข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น ”อานิสงส์การคบบัณฑิต1.ทำให้มีจิตใจผ่องใส สามารถทำความดีตามไปด้วย 2.ทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น เป็นคนหนักแน่น มีเหตุผล 3.ทำให้มีความเห็นถูก เป็นสัมมาทิฏฐิ 4.ทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะทำผิด 5.ทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป 6.ทำให้มีความสุข ปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพาลต่างๆ 7.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว 8.ทำให้แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุดติโลกสวรรค์ 9.ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายแท้จริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ในกาลทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู ส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติ เพราะเหตุนั้นแล นรชนพึงคบบัณฑิต ผู้มีปัญญา เป็นพหูสูต เอาการเอางาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเป็นสัตบุรุษ เปรียบดัง พระจันทร์อากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้น”

Page 1 of 5 125

TRENDING

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.